Romy

MoSense, House of Wellbeing

Delen:

Vragen?

Over Romy

Ontspannen en pijnvrij door het dagelijks leven dat wil toch iedereen!

Mijn naam is Romy van Oorschot, ik ben 25 jaar oud en een van mijn grootste passies is het helpen van mensen met lichamelijke problemen. Om deze reden dat ik de vakopleiding sportmassage 5 jaar geleden succesvol heb afgerond en momenteel in mijn laatste jaar van de opleiding fysiotherapie zit. Mijn passie voor het verhelpen van lichamelijke problemen is ontstaan door mijn eigen vele ernstige knieblessures en de daarbij horende lange revalidatietrajecten. Om deze reden heb ik zelf het belang mogen ondervinden van het werken met mensen die echt weten hoe het menselijk lichaam werkt, waardoor ik zelf dit niveau minstens wil evenaren. Indien men weet hoe alles lichamelijk werkt kan er de meest passende hulp geboden worden en kunnen de samengestelde doelen worden behaald. Verder bouw ik graag een band op met mijn patiënten en behaal ik samen met hen samengestelde doelen. Naast mijn passie om mensen met lichamelijke problemen te helpen voetbal ik graag. Tot mijn 18de levensjaar heb ik altijd, als het enige meisje, in de eerste elftallen tussen de jongens gespeeld. Na mijn 18de levensjaar heb ik drie seizoenen in de Eredivisie vrouwen gespeeld, maar door mijn vele knieblessures heb ik hier helaas mee moeten stoppen. Gezien de ernst van de blessure was er een zeer kleine kans dat ik überhaupt nog kon voetballen, maar door hard te werken, nooit op te geven en de juiste mensen met kennis om me heen te hebben is het mij gelukt en en speel ik momenteel met veel plezier bij de dames van RKSV Nuenen.

Indien u zich bij mij aanmeldt vind ik het van belang om te beginnen met het observeren van hoe uw gewrichten in de ruimte bewegen en hoe deze ten opzichte van de aangrenzende gewrichten staan. Dit om een algemeen beeld te kunnen vormen van uw lichamelijke bewegingsmogelijkheid. Vervolgens wordt samen met u gekeken naar de oorzaak van de klacht aangezien hierop behandeld dient te worden. Indien dit is vastgesteld kan er aan de hand van een gegeven advies, oefentherapie of met aanvullende middelen, denkend aan medical taping of massage, een oplossing voor uw probleem worden gevonden. Naast het verhelpen van lichamelijke klachten kan ik u ook voorzien van een heerlijke ontspanningsmassage of indien van toepassing een zwangerschapsmassage. Tot slot staat persoonlijk en individueel contact bij mij hoog in het vaandel, weet ik, door zowel mijn studies als persoonlijke ervaringen, erg goed hoe het lichamelijk lichaam werkt en kunt u van mijn verwachten dat ik er alles aan zal doen de samen opgestelde doelen te behalen. Ik zie u graag in de praktijk!

ROMY

Relaxation and a pain-free daily life—something everyone wishes for!

I’m Romy van Oorschot, 25 years old, and one of my greatest passions is helping people with physical issues. This led me to successfully complete the sports massage program five years ago, and I’m currently in my final year of physiotherapy studies. My passion for addressing physical problems originated from my own numerous severe knee injuries and the accompanying lengthy rehabilitation journeys. Having experienced the significance of working with individuals who truly understand how the human body functions, I aim not only to match but surpass that level of knowledge. Knowing how everything works in the body allows for the most appropriate assistance and the achievement of set goals.

I also enjoy building a connection with my patients and achieving goals together. In addition to my passion for helping people with physical problems, I love playing soccer. Until the age of 18, I played in the first teams with boys, being the only girl. After turning 18, I played three seasons in the Eredivisie women’s league but unfortunately had to stop due to my numerous knee injuries. Given the severity of the injury, there was a very slim chance that I could play again, but through hard work, determination, and having knowledgeable people around me, I succeeded and currently play with great joy for the ladies of RKSV Nuenen.

If you choose to work with me, I find it essential to start by observing how your joints move in space and their positioning relative to adjacent joints. This helps create a general picture of your physical range of motion. Subsequently, we’ll examine the cause of the issue together since that’s what needs to be addressed. Once identified, we can find a solution for your problem based on given advice, therapeutic exercises, or supplementary methods such as medical taping or massage. In addition to addressing physical complaints, I can also provide you with a delightful relaxation massage or, if applicable, a prenatal massage. Lastly, personal and individualized contact is highly important to me. Through both my studies and personal experiences, I have a deep understanding of how the human body works, and you can expect me to do everything in my power to achieve our set goals. I look forward to welcoming you to the practice!

Make sense, MoSense

Gun jezelf rust, in je lijf en je hoofd. Zo wordt je hele leven makkelijker. Je presteert beter op je werk en ben je actiever wanneer je thuis komt. Met een behandeling van 30 minuten, kun je er weer weken fris tegen aan.

Tarieven massage