Monique

MoSense, House of Wellbeing

Delen:

Vragen?

Over Monique 

  • Massagetherapeut
  • Thai Acupressure
  • Mylogenics-therapeut
  • Brainspot-practitioner

Ik ben  zo’n zeven jaar geleden in het vak begonnen met als doel: lief zijn voor het menselijk lichaam. “Zelf kom ik uit de commerciële wereld, waar de druk hoog is en presteren belangrijk. Ik heb heel wat mensen om mij heen dan ook bijna letterlijk om zien vallen, vanwege de grote druk waaronder zij gebukt gingen. Dat ging mij dus niet gebeuren en een gezonde levensstijl werd met de dag belangrijker voor mij.

Na twintig jaar een eigen business te hebben gehad, had ik nog maar één doel voor ogen, namelijk de marathon van New York lopen. En: I dit it! Tijdens het trainen beleefde ik hoe mooi het lichaam eigenlijk is. En dat als je er goed voor zorgt, je heel veel kunt bereiken. Ik had veel tijd om daarover na te denken en ben een sportmassage-opleiding gaan volgen. Puur omdat ik nieuwsgierig was hoe ons rare lichaam toch in elkaar zit en hoe het werkt. Dat leidde op zijn beurt tot nieuwe inzichten, want het is niet alleen je lichaam, maar ook je brein wat mee moet werken. Je bent tenslotte als een geheel geboren, dus logisch dat lichaam en geest eigenlijk één zijn en samenwerken!

Tijdens mijn behandelingen als massagetherapeut vertelden cliënten mij over de blokkades waar zij tegenaan liepen. Of over prestaties die zij niet konden behalen en waardoor zij lichamelijke klachten kregen. Voor mij was het onmogelijk om deze cliënten te behandelen. Want zolang in het brein de blokkades niet opgelost worden, blijven de lichamelijk klachten bestaan. Vandaar dat ik mij vervolgens heb gespecialiseerd als Brainspotting-practitioner. In die prachtige positie haal ik samen met jou de blokkades in je brein weg. Zo krijg je rust en ruimte in je hoofd en kom je tot betere prestaties, zowel in je privéleven als op het werk. De volgende uitgangspunten staan daarbij centraal:

  • ontwikkeling – ieder mens heeft een eigen opdracht;
  • inspiratie – ieder mens wordt graag geïnspireerd door zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten;
  • acceptatie – ieder mens heeft behoefte aan liefde, genegenheid en het gevoel erbij te horen.

Daarom ben ik vooral geïnteresseerd in de vraag hoe ieder mens zich vanuit zijn/haar talenten optimaal kan ontwikkelen en hoe we eventuele belemmeringen en blokkades succesvol en blijvend weg kunnen nemen.”

Ik heb heeft een brede achtergrond als massagetherapeut – orthopedische revalidatie –, Mylogenics-therapeut en nog meerdere disciplines voor het behandelen van het menselijk lichaam. Ik heb eigen visie ontwikkeld en in mijn praktijk gespecialiseerd op het gebied van coaching, massages en andere behandelmethodes. Methodes die tot doel hebben de kwaliteit van het leven te verbeteren, een betere performance te leveren en schokkende gebeurtenissen te verwerken: “Ik werk resultaatgericht, maar verlies daarbij nooit het therapeutische aspect uit het oog: een combinatie van hard en zacht, die zeer effectief blijkt voor volwassenen.”

Alle massages kan je onder natuurgerichte geneeskunde boeken mits je een aanvullende verzekering hebt en jouw deze verzekeraar is aangesloten bij de BATC beroepsvereniging :

Maak online een massage afspraak

Let op:  U dient ten alle tijden zelf te controleren of uw verzekeraar natuurgeneeskunde vergoed, wij zijn daar niet verantwoordelijk voor.

Graag tot ziens bij Mosense

I began my journey in this profession around seven years ago with a clear goal: to treat the human body with kindness. Originating from the demanding corporate world, where the pressure to perform is paramount, I witnessed numerous individuals around me almost physically breaking down due to the intense stress. Determined not to let this happen to me, I began prioritizing a healthy lifestyle more each day.

After owning my business for twenty years, I set a singular objective for myself: to run the New York Marathon. I achieved it! Throughout the training process, I marveled at the beauty of the human body and realized that with proper care, one can accomplish remarkable feats. With ample time for reflection, I pursued a sports massage education out of sheer curiosity about the intricacies of our unique bodies and how they function. This decision yielded fresh insights as I came to understand that it’s not just the body; the mind also plays a crucial role. After all, we are born as a whole, so it makes sense that the body and mind are inherently interconnected!

While working as a massage therapist, clients shared their struggles with me—blockages they faced or performance issues that led to physical problems. Massage alone couldn’t address these clients’ needs, as long as the mental blockages persisted. This realization led me to specialize as a Brainspotting practitioner. In this fulfilling role, I collaborate with you to eliminate the blockages in your brain, providing tranquility and space in your mind, ultimately leading to improved performance in both your personal life and at work. The following principles guide my approach:

Development: Every person has their unique mission.

Inspiration: Every person finds inspiration in their own talents and qualities.

Acceptance: Every person craves love, affection, and the sense of belonging.

I am particularly intrigued by how each individual can optimize their development from their inherent talents and how we can successfully and permanently remove any obstacles and blockages.

Make sense, MoSense

Gun jezelf rust, in je lijf en je hoofd. Zo wordt je hele leven makkelijker. Je presteert beter op je werk en ben je actiever wanneer je thuis komt. Met een behandeling van 30 minuten, kun je er weer weken fris tegen aan.

Tarieven massage