Bianca

MoSense, House of Wellbeing

Delen:

Vragen?

Over Bianca

Hallo lieve mensen,

Welkom !

Alles Valt op Zijn Plek: Mijn Reis naar de Perfecte Massagepraktijk

Na vele jaren gewerkt te hebben in de commerciële sector, voelde ik dat er iets ontbrak in mijn leven. Hoewel ik succesvol was in mijn carrière, had ik altijd het gevoel dat ik mijn ware passie nog niet had gevonden. Het was pas op latere leeftijd, tijdens een vakantie in Bali, dat ik mijn interesse voor masseren ontdekte. Een toevallige ontmoeting met een ervaren masseur daar opende mijn ogen voor de helende kracht van aanraking.

Bij terugkomst in Nederland besloot ik mijn leven om te gooien. Ik schreef me in voor een opleiding tot masseur en begon intensief te studeren. De wereld van het masseren bleek veel groter en rijker te zijn dan ik ooit had gedacht. Ik volgde cursussen in verschillende massagetechnieken en verdiepte me in de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. Mijn enthousiasme groeide met de dag, en begin januari 2018 opende ik mijn eigen massagepraktijk aan huis.

Vanaf het eerste moment dat ik mijn praktijk opende, wist ik dat dit was wat ik wilde doen. Het gevoel van voldoening dat ik kreeg van het helpen van mensen met hun fysieke klachten en stress was ongeëvenaard. Mijn nieuwsgierigheid dreef me om steeds meer te leren. Ik volgde aanvullende opleidingen en workshops en ontwikkelde uiteindelijk mijn eigen unieke massagetechniek.

Eind vorig jaar verhuisde ik naar een nieuwe stad en begon mijn zoektocht naar de perfecte werkplek. Dat werd Mosense. Hier vond ik niet alleen een prachtige ruimte om te werken, maar ook een gemeenschap van gelijkgestemde professionals die net zo gepassioneerd waren over hun vak als ik. Alles viel op zijn plek.

Masseren is voor mij meer dan alleen een techniek; het is een manier om mensen te helpen zich beter te voelen, zowel fysiek als mentaal. Ons lichaam vertelt ons zoveel als we de tijd nemen om echt te voelen. Als masseur is het mijn taak om een veilige omgeving te creëren waarin mijn klanten zich kunnen ontspannen en hun zorgen los kunnen laten.

Of je nu last hebt van vastzittende spieren in je nek en schouders, behoefte hebt aan een diepe sportmassage, of juist een zachte, ontspannende massage wilt, ik sta klaar om je te helpen. Elke massage is op maat gemaakt, gebaseerd op jouw behoeften en verwachtingen. Er is geen ‘one size fits all’ benadering bij Mosense. Of je nu kiest voor een sportmassage, triggerpoint massage, cupping massage, zwangerschapsmassage of een ontspanningsmassage, ik zorg ervoor dat je de behandeling krijgt die het beste bij jou past.

Het is belangrijk voor mij dat mijn klanten zich gehoord en begrepen voelen. Daarom besteed ik veel aandacht aan het bespreken van je verwachtingen voordat we beginnen. Er zijn zoveel manieren om je goed te voelen en even uit je hoofd te komen. Samen ontdekken we welke aanpak het beste voor jou werkt.

Massages kunnen bij mij geboekt worden voor 30, 45, 60 of 90 minuten. Elke sessie is uniek, afgestemd op wat jij op dat moment nodig hebt. Geen enkele massage is hetzelfde, en dat is precies zoals het hoort. Bij Mosense draait alles om jouw welzijn.

Ik ben dankbaar dat ik mijn passie heb gevonden en dat ik elke dag mensen kan helpen zich beter te voelen. Het was een lange reis, maar nu voelt het alsof alles eindelijk op zijn plek is gevallen.


Met mooie groet

Bianca

Everything Falls into Place: My Journey to the Perfect Massage Practice

After many years working in the commercial sector, I felt like something was missing in my life. Although I was successful in my career, I always had a sense that I hadn’t found my true passion yet. It wasn’t until later in life, during a vacation in Bali, that I discovered my interest in massage. A chance encounter with an experienced masseur there opened my eyes to the healing power of touch.

Upon returning to the Netherlands, I decided to turn my life around. I enrolled in a massage therapy course and began to study intensively. The world of massage turned out to be much larger and richer than I had ever imagined. I took courses in various massage techniques and delved into the anatomy and physiology of the human body. My enthusiasm grew by the day, and in early January 2018, I opened my own home-based massage practice.

From the very first moment I opened my practice, I knew this was what I wanted to do. The sense of fulfillment I got from helping people with their physical complaints and stress was unparalleled. My curiosity drove me to keep learning more. I attended additional training and workshops, and eventually developed my own unique massage technique.

Last year, I moved to a new city and began my search for the perfect workspace. That’s when I found Mosense. Here, I not only found a beautiful space to work in, but also a community of like-minded professionals who were just as passionate about their craft as I was. Everything fell into place.

For me, massage is more than just a technique; it’s a way to help people feel better, both physically and mentally. Our bodies tell us so much when we take the time to truly feel. As a masseur, it’s my job to create a safe environment where my clients can relax and let go of their worries.

Whether you have tight muscles in your neck and shoulders, need a deep sports massage, or prefer a gentle, relaxing massage, I am here to help. Each massage is customized, based on your needs and expectations. There is no ‘one size fits all’ approach at Mosense. Whether you choose a sports massage, trigger point massage, cupping massage, pregnancy massage, or a relaxation massage, I ensure that you receive the treatment that best suits you.

It’s important to me that my clients feel heard and understood. That’s why I spend a lot of time discussing your expectations before we begin. There are so many ways to feel good and to get out of your head for a while. Together, we’ll discover which approach works best for you.

Massages can be booked for 30, 45, 60, or 90 minutes. Each session is unique, tailored to what you need at that moment. No two massages are the same, and that’s exactly how it should be. At Mosense, everything revolves around your well-being.

I’m grateful to have found my passion and to be able to help people feel better every day. It’s been a long journey, but now it feels like everything has finally fallen into place.

Best wishes,

Bianca

Make sense, MoSense

Gun jezelf rust, in je lijf en je hoofd. Zo wordt je hele leven makkelijker. Je presteert beter op je werk en ben je actiever wanneer je thuis komt. Met een behandeling van 30 minuten, kun je er weer weken fris tegen aan.

Tarieven massage